Likwidatorzy FARUM sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Borzymowskiej 28, wpisanej do KRS pod numerem 0000743415, zawiadamiają, że w dniu 25.05.2023 r. podjęta została uchwała nr. 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 29.05.2023 r.

Wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr. 111/2023 poz. 28818.

W związku z powyższym sprzedaż jest prowadzona do wyczerpania stanów magazynowych. Zachęcamy do zakupu sprzętu medycznego w okazyjnych cenach.